ดาวน์โหลดใบกำกับภาษี

สามารถดาวน์โหลดใบกำกับภาษี (e-Tax) ได้หลังจากท่านได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ที่ http://etax.lion.co.th/portal หรือสแกน QR Code

 

Back to Top