กดปุ่ม “หยิบใส่ตะกร้า” เพื่อเลือกสินค้าที่ต้องการ

สินค้าที่เลือกจะถูกเก็บไว้ในตะกร้าสินค้า
กดปุ่ม “ตะกร้าสินค้า” เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนทำการยืนยันชำระเงิน

กดปุ่ม “กลับไปเลือกสินค้าต่อ” เพื่อทำการ
ช้อปปิ้งต่อ กดปุ่ม “ + หรือ - ” ในกรณีที่มีการ
เพิ่ม/ลดจำนวนสินค้า กดปุ่ม “ยืนยันการสั่งซื้อ”
เพื่อซื้อสินค้า

กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพื่อทำการ “แก้ไขที่อยู่”
และอื่นๆกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อดำเนินการต่อ

เมื่อทำการ “เข้าสู่ระบบ” เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม
“ประวัติการสั่งซื้อ” เพื่อทำการ “ยกเลิกรายการ”
หรือทำการ “แจ้งชำระเงิน”

กดปุ่ม “ติดตามสินค้า” จากเมนูด้านบน
เพื่อตรวจสอบสถานะของสินค้าและการจัดส่ง

Back to Top