LOOK ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาด ห้องน้ำ ลุค 400 มล. ถุงเติม

สถานะ
สินค้าหมด
SKU
FLKB-400HR002
55.00 บาท
Back to Top

LOOK ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ ลุค

- ไม่มีฤทธิ์เป็นกรด
- ไม่ทำลายพื้นผิววัสดุ
- ขจัดคราบ สะอาด
- ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญต่อสุขภาพผู้ใช้ จึงไม่มีฤทธิ์เป็นกรด สามารถขจัดคราบไคลสบู่ คราบสกปรกที่พื้น ผนังและเครื่องสุขภัณฑ์ ได้โดยไม่ทำลายพื้นผิว

สะดวกใช้ด้วยระบบสเปรย์ ปรับได้ถึง 3 แบบ เข้าถึงทุกซอกมุม
1.  หมุนปิด
2. ฉีดแบบกระจาย สาหรับพื้นที่กว้าง
3.ฉีดเป็นกลุ่มฟอง สาหรับพื้นที่แคบ หรือสกปรกมาก

 

 ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญต่อสุขภาพผู้ใช้ จึงไม่มีฤทธิ์เป็นกรด สามารถขจัดคราบไคลสบู่ คราบสกปรกที่พื้น ผนังและเครื่องสุขภัณฑ์ ได้โดยไม่ทำลายพื้นผิว