LOOK ลุค สเปรย์ ฆ่าเชื้อโรค สำหรับ พื้นผิว อเนกประสงค์ 475 มล. + ฟรี ชนิดขวดเติม 475 มล.

สถานะ
มีสินค้า
SKU
1P1F_FLKD-475C0_FLKD-475CR0
Special Price 180.00 บาท Regular Price 340.00 บาท
Back to Top

ลุค ผลิตภัณฑ์ สเปรย์ ฆ่าเชื้อโรค สำหรับ พื้นผิว อเนกประสงค์

ผลิตภัณฑ์สเปรย์ฆ่าเชื้อโรคสำหรับพื้นผิวต่างๆ เช่น พื้น ฝาผนัง โต๊ะทำงาน เครื่องสุขภัณฑ์ ที่อยู่ของสัตว์เลี้ยง เช่น กรง ตู้กระจก และวัสดุอื่นๆ ภายในบ้าน ที่ทำงาน โรงเรียน สถานพยาบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก พร้อมกลิ่นเฟรช ฟลอรัล ที่ช่วยดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ สัมผัสพื้นผิวได้อย่างมั่นใจ เพื่อสุขอนามัยที่ดี

วิธีใช้: หลังทำความสะอาดพื้นผิวแล้ว ฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ระยะห่างจากพื้นผิว 30 ซม. ฉีดพ่นลงบนพื้นผิวให้เปียกจนทั่ว ทิ้งไว้ให้เปียกนาน 10 นาที แล้วเช็ดออกด้วยผ้าชุบน้ำสะอาด

วิธีเก็บรักษา:เก็บให้มิดชิดห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ และความร้อน
คำเตือน:
1. ห้ามรับประทาน
2. ห้ามใช้เช็ดแผลหรือเช็ดผิวหนัง
3. ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม
4. ห้ามใช้กับเครื่องมือแพทย์
5. ขณะใช้ควรสวมถุงมือยางและภายหลังการใช้หรือหยิบจับ ควรล้างถุงมือยาง และมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
6. ห้ามทิ้งลุค ผลิตภัณฑ์สเปรย์ฆ่าเชื้อโรคสำหรับพื้นผิวหรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง และแหล่งน้ำสาธารณะ
วิธีแก้พิษเบื้องต้น:
1. หากถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ หากเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วล้างร่างกายด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง 2. หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
3. หากกลืนกินลุค ผลิตภัณฑ์สเปรย์ฆ่าเชื้อโรคสำหรับพื้นผิวอเนกประสงค์ ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมในปริมาณมากๆ แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที พร้อมด้วยภาชนะบรรจุฉลากของลุค ผลิตภัณฑ์สเปรย์ฆ่าเชื้อโรคสำหรับพื้นผิวอเนกประสงค์
อ.ย. วอส.312/2563

ลุค ผลิตภัณฑ์ สเปรย์ ฆ่าเชื้อโรค สำหรับ พื้นผิว อเนกประสงค์

“ผลิตภัณฑ์สเปรย์ฆ่าเชื้อโรคสำหรับพื้นผิวต่างๆ เช่น พื้น ฝาผนัง โต๊ะทำงาน เครื่องสุขภัณฑ์ ที่อยู่ของสัตว์เลี้ยง เช่น กรง ตู้กระจก และวัสดอื่นๆ ภายในบ้าน ที่ทำงาน โรงเรียน สถานพยาบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก พร้อมกลิ่นเฟรช ฟลอรัล ที่ช่วยดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ มีสารฆ่า COVID-19* ช่วยให้ห่างไกลเชื้อโรคร้าย สัมผัสพื้นผิวได้อย่างมั่นใจ เพื่อสุขอนามัยที่ดี
*อ้างอิงสารเอทิลแอลกอฮอล์ และอัลคิลไดเมทิลเบนซิลแอมโมเนียมคลอไรด์ ตามที่องค์กรอนามัยโลกแนะนำ

วิธีใช้: หลังทำความสะอาดพื้นผิวแล้ว ฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ระยะห่างจากพื้นผิว 30 ซม. ฉีดพ่นลงบนพื้นผิวให้เปียกจนทั่ว ทิ้งไว้ให้เปียกนาน 10 นาที แล้วเช็ดออกด้วยผ้าชุบน้ำสะอาด

วิธีเก็บรักษา:เก็บให้มิดชิดห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ และความร้อน
คำเตือน:
1. ห้ามรับประทาน
2. ห้ามใช้เช็ดแผลหรือเช็ดผิวหนัง
3. ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม
4. ห้ามใช้กับเครื่องมือแพทย์
5. ขณะใช้ควรสวมถุงมือยางและภายหลังการใช้หรือหยิบจับ ควรล้างถุงมือยาง และมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
6. ห้ามทิ้งลุค ผลิตภัณฑ์สเปรย์ฆ่าเชื้อโรคสำหรับพื้นผิวหรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง และแหล่งน้ำสาธารณะ
วิธีแก้พิษเบื้องต้น:
1. หากถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ หากเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วล้างร่างกายด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง 2. หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
3. หากกลืนกินลุค ผลิตภัณฑ์สเปรย์ฆ่าเชื้อโรคสำหรับพื้นผิวอเนกประสงค์ ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมในปริมาณมากๆ แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที พร้อมด้วยภาชนะบรรจุฉลากของลุค ผลิตภัณฑ์สเปรย์ฆ่าเชื้อโรคสำหรับพื้นผิวอเนกประสงค์
อ.ย. วอส.312/2563